پنج‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1387

اتاق پر از دود

گفتگویی میان مخاطبان جام جم فلسفه


سروش و سبحانی


مقدمه اتاق:

این اولین بحثی است که در این بخش از جام جم فلسفه مطرح می شود با توجه به نظر سنجی که به عمل آمد بیشتر دوستان بررسی و تحلیل نامه نگاریهای سروش و سبحانی ا پیشنهاد کردند  ما نیز با توجه به اینکه این موضوع چنان هم با خط سیر کلی جام جم فلسفه که بحث پیرامون موضوعات فلسفی است بیگانه نبود با پیشنهاد ایشان موافقت نمودیم.

شروع بحث:

در زیر متن کامل نامه های تبادل شده را گذاشته ایم. لازم به ذکر است که نامه هارا بنا به ترتیب زمانی از اولین به آخرین گذاشته ایم. اگر این نامه ها را مطالعه ننموده اید و یا اینکه متن کامل آن را در دسترس نداشته اید ، می توانید در اینجا آنها را بیابید. بدین ترتیب بهتر تحلیل کرده و دقیق تر اظهار نظر می کنید.

سروش و سبحانی گرچه دو شخص هستند ولی هر کدام از ایشان نماینده و یا نماد اندیشه ای خاص هستند و هر کدام از این مختصات اندیشه مرزها و ابعاد و البته ارزشهای خاص خود را دارا هستند و البته نگرش های ایشان نیز زوایایی متفاوت را دربرمی گیرد. بدین ترتیب نه به عنوان تنها موضوع ولی به عنوان یک نقطه برای شروع بحث این اتاق پیشتهاد می کمنیم که بحث های خود را از این نقطه آغاز کنید . یعنی مختصات اندیشه های ایشان و سپس به سراغ تحلیل این دعوا بروید . چرا که بدین ترتیب بهتر می توان گفته های شما را فهم نمود و نقد کرد.

چند نکته :

۱- لطفا با توجه به اینکه ما بخش نظرات را باز گذاشته ایم و تاییدی در کار نیست ادب و دیگر مقتضیات بحث و گفتگوی علمی را رعایت نمایید.

۲- نظرات و بحث های خود را در بخش نظرات اعلام نمایید ولی اگر بحث شما بیش از یک یا دو پاراگراف است به em1387@yahoo.com میل بزنید تا ما کمتر از ۱۵ ساعت آن را در وبلاگ منتشر کنیم.

۳- به زودی اتاق گفتگو با تبدیل شدن جام جم فلسفه به سایت و آماده شدن قالب وبلاگ شکلی شایسته شما را خواهد یافت و اعلام نظرات اینقدر بی کلاس نخواهد بود.

۴- از شما خواهش می کنیم بیایید و اولین اتاق گفتگوی فعال در حوزه اندیشه را اشته باشیم. جایی که اندیشه ها از همه جای دنیا (با توجه به دایره وسیع مخاطبان جام جم فلسفه) به هم می رسند.

۵- در ضمن نظرات و موضوعات پیشنهادی خود برای اتاق های پر از دود بعدی را به همان میل اعلام شده در فوق ارسال نمایید

دوستتان داریم

نامه ها:

·  نامه اول سبحانی به سروش

·  پاسخ عبدالکریم سروش به آیت الله جعفر سبحانی

·  دومین نامه آیت الله سبحانی به عبدالکریم سروش
·  پاسخ دوم عبدالکریم سروش به آیت الله جعفر سبحانی
·  واکنش آخر آیت الله سبحانی

مقالات ارسالی شما:

· سبحانی - ارسالی نوید