یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
اتاق پر از دود (گفتگوی فلسفی)

هر هفته یک موضوع برای بحث و تبادل نظر میان اهالی جام جم فلسفه معرفی می شود.

 
این بخش از روز (پنجشنبه - به دلیل عدم رسیدن به جمع بندی بر سر موضوع خاصی دو روز تمدید شد.) هفته جاری راه اندازی خواهد شد. لطفا در بخش نظرات این پست موضوع پیشنهادی خود برای  این هفته را بیان کنید. (فقط ۲ روز فرصت داریم)
نکته : عنوان اتاق پر از دود را از نوشته های ویلیام جیمز استخراج نموده ایم . وی می گوید :
هیچ لذتی در دنیا بالاتر از این نیست که در یک اتاق پر از دود بنشینی و به بحث درمورد مسائل انتزاعی بپردازی.
 
دوستتان داریم.